Skip to main content

Search

Search

Soutěž o kufr Delsey Turenne - plný výrobků NEUTROGENA®, o.b.®, CAREFREE®, LISTERINE® a JOHNSON´S®

albertmtb_1050x400px.jpg

Seznam výherců

Albert: Soutěž o kufr Delsey Turenne plný výrobků NEUTROGENA®, o.b.®, CAREFREE®, LISTERINE® a JOHNSON´S®

Tímto potvrzuji, že jsem plnoletý/á.
Zadejte telefonní číslo ve správném tvaru, 9-12 číslic.
Tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu společností Johnson & Johnson, s.r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/1, Jinonice, 158 00, Praha 5, IČO: 411 93 075, za účelem účasti v soutěži „Soutěž o kufr Delsey Turenne plný výrobků NEUTROGENA®, o.b.®, Carefree®, Listerine® a Johnson´s®“ v souladu s těmito Pravidly soutěže a za podmínek v nich uvedených. Souhlas uděluji dobrovolně na dobu 1 roku, resp. do jeho odvolání. Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv, včetně práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů, práva kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.
Souhlasím s Pravidly soutěže.