Skip to main content
Search

Zásady používania súborov cookies

Vitajte

Vitajte na stránke, ktorú vlastní Johnson & Johnson, s.r.o. Tieto Zásady používania súborov cookies obsahujú informácie o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania údajov o vás prostredníctvom súborov cookies alebo iných monitorovacích technológií, keď navštívite naše stránky.

Prehľad pravidiel súhlasu s používaním súborov cookies

Právne predpisy EÚ vyžadujú, aby organizácie umiestňujúce súbory cookies prostredníctvom svojich stránok do počítačov svojich návštevníkov získali ich „súhlas“ po poskytnutí jasných a úplných informácií o tom, ako sa súbory cookies na stránke používajú.

Na splnenie týchto požiadaviek sme urobili štyri kroky:

(i)         Identifikovali sme súbory cookies a iné monitorovacie technológie poskytované prostredníctvom týchto stránok, účely, na ktoré slúžia a súvisiace informácie, ako ich platnosť a či sa jedná o súbory cookies prvých alebo tretích strán.

(ii)        Zhodnotili sme rušivosť týchto súborov cookies podľa očakávaní návštevníkov v oblasti ich súkromia podľa informácií získaných z bodu (i) vyššie

(iii)        Poskytli sme „jasné a úplné“ informácie o súboroch cookies pre tieto stránky s príslušnou úrovňou zverejnenia, ktorá zodpovedá charakteru rušivosti každého súboru cookies (viď. panel nastavenia súborov cookies).

(iv)       Použili sme zodpovedajúcu stratégiu na získanie súhlasu so súbormi cookies na týchto stránkach s prihliadnutím k ich použitiu a miere rušivosti. Určité typy súborov cookies je možné kvalifikovať ako zákonné výnimky a pokiaľ to tak je, súhlas pre ne nebude požadovaný.

Stratégie získania súhlasu používané na týchto stránkach

Európske štandardy na získanie súhlasu s používaním súborov cookies a podobných monitorovacích technológií (ako je sledovací pixel alebo webový skript) (ďalej „súbory cookies“) sa naďalej vyvíjajú a zatiaľ čo predchádzajúca stratégia získania výslovného súhlasu (alebo stratégia „prijatia“) predstavujú najsilnejšie zákonné riešenia na získanie súhlasu, môžu narušiť zákazníkovu skúsenosť so stránkami a nepriaznivo ovplyvniť legitímny zber údajov na webových stránkach.

Stratégia naznačeného súhlasu nám umožňuje odvodiť súhlas tam, kde návštevník súbory cookies nezakáže (alebo „vystúpi“ zo zákazu) po zverejnení prominentných súborov cookie a jednoduchého, ľahko dostupného ovládania súborov cookies na základnej úrovni (viď. panel nastavenia súborov cookies). To návštevníkovi umožní prijať alebo zakázať súbory cookies používané na stránke.

Príslušná stratégia získania súhlasu bude záležať na miere rušivosti súboru cookies s prihliadnutím k nasledujúcim skutočnostiam:

  • kto súbor cookies spravuje (napr. prvá alebo tretia strana),
  • aké údaje súbor cookies zbiera,
  • aký je jeho účel,
  • aká je jeho platnosť,
  • povaha webovej stránky, ktorá súbor cookies spravuje.

Pre súbory cookies, ktoré vyžadujú súhlas, postupujeme pri použití troch úrovní:

  • súbory cookies s nízkou úrovňou rušivosti: uskutočňujeme rozšírené zverejňovanie v rámci Zásad používania súborov cookies a poskytujeme jednoduché prostriedky na zakázanie súborov cookies a odvodzujeme súhlas so súbormi cookies tam, kde návštevník súbory cookies neodmietne.
  • súbory cookies so strednou úrovňou rušivosti: postupujeme podľa rovnakej stratégie, ako pre súbory cookies s nízkou úrovňou rušivosti a tiež vykonávame kontextové zverejňovanie o súboroch cookies použitých na príslušných miestach webu (napr. zverejňovanie súborov cookies okolo cielených reklám alebo iné funkčnosti stránky závisiace na týchto súboroch cookies)
  • súbory cookies s vysokou úrovňou rušivosti: zavádzame stratégiu predchádzajúceho súhlasu (napr. použitie bannera / kontextového okna vyžaduje návštevníkov súhlas s týmito súbormi cookies pred ich použitím).

Naznačený súhlas pre väčšinu súborov cookies: Súbory cookies rozmiestnené na týchto stránkach majú len nízku až strednú úroveň rušivosti.

Zverejnenie súboru cookies podľa typu, nie podľa identity: Vzhľadom na značný počet súborov cookies umiestnených na týchto stránkach sú súbory cookies rozdelené do kategórií (napr. „reklamné súbory cookies“, „analytické súbory cookies“). To umožňuje zverejnenie súborov cookies, ktoré je pre zákazníkov jednoduchšie a jasnejšie na pochopenie.

POZNÁMKA: Posúdenie typov súborov cookies, ktoré sa používajú prostredníctvom tejto webovej stránky, sa nachádza v prílohe A a poskytuje informácie o ich účeloch a uplynutí platnosti, ako aj informácie o zamietnutí súborov cookies v časti „Ako zablokovať“.

Odkazy na iné stránky

Táto stránka môže obsahovať odkazy alebo referencie na iné webové stránky. Majte, prosím, na pamäti, že súbory cookies / monitorovacie technológie iných webových stránok neriadime a tieto Zásady používania súborov cookies sa na také stránky nevzťahujú.

Ako nás kontaktovať

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, poznámky alebo pripomienky ohľadne týchto Zásad používania súborov cookies alebo postupov týkajúcich sa informácií na týchto stránkach, kontaktujte nás kliknutím tu alebo na adrese:

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karadžičova 12

821 08 Bratislava

 

 Zmeny v týchto Zásadách používania súborov cookies

Pokiaľ sa tieto Zásady používania súborov cookies zmenia, bude ich aktualizácia zverejnená na týchto stránkach. Tieto Zásady používania súborov cookies boli naposledy aktualizované 24.5.2018.

 

 

 

 

PRÍLOHA A: TYPY SÚBOROV COOKIES POUŽÍVANÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

I.Cookies/technológiu sledovania zabezpečuje Johnson & Johnson, s.r.o. (cookies prvej strany)

 1. Súbory cookies potrebné na základné účely a funkcie webovej stránky

Zdroj: Johnson & Johnson, s.r.o..

Účel: Tieto súbory cookies sú nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky. Umožňujú zaručiť bezpečnosť a efektívne zobrazovanie našej stránky.

Uplynutie platnosti: Súbor cookie, ktorý sme nastavili na tento účel, sa automaticky odstráni z vášho zariadenia mesiac po poslednej návšteve našej stránky.

Spôsob zablokovania: Nastavenia prehľadávača môžete zmeniť tak, aby boli súbory cookies povolené alebo zakázané. Keďže spôsob nastavenia je v každom prehľadávači iný, mali by ste konkrétne informácie vyhľadať v ponuke Pomoc vášho prehľadávača.

 2. Súbory cookies na vylepšenie webovej stránky

Zdroj: Johnson & Johnson, s.r.o.

Účel: Tieto súbory cookies umožňujú zlepšenie fungovania a používania našej webovej stránky. Napríklad nám môžu pomáhať zistiť, či váš prehľadávač môže spúšťať malé internetové programy (nazývané „skripty“), ktoré pridávajú funkcie webovej stránky alebo nám umožňujú zapamätať si nejaké vami nastavené predvoľby (napríklad veľkosť písma alebo jazykové nastavenia).

Uplynutie platnosti: Súbor cookie, ktorý sme nastavili na tento účel, sa automaticky odstráni z vášho zariadenia po zatvorení prehľadávača.

Spôsob zablokovania: Nastavenia prehľadávača môžete zmeniť tak, aby boli súbory cookies povolené alebo zakázané. Keďže spôsob nastavenia je v každom prehľadávači iný, mali by ste konkrétne informácie vyhľadať v ponuke Pomoc vášho prehľadávača.

II. Cookies/technológiu sledovania zabezpečujú poskytovatelia služieb Johnson & Johnson, s.r.o. a iné spoločnosti (cookies tretích strán)

 1. Analytické cookies a technológie: s_fid, s_dl, s_cpm, s_vnum, s_lv, s_vi

Zdroj: Adobe Analytics (skôr Adobe Site Catalyst & Adobe Omniture)

Účel: Adobe Analytics používa cookies, aby rozlíšil medzi rôznymi užívateľmi internetových stránok a zistil, čo robia, a na čo sa pozerajú na internetových stránkach. Tieto cookies nám umožňujú prijímať a analyzovať informácie návštevníkov, ako je využitie prehliadačov, počet nových návštevníkov, počet zobrazených stránok za návštevu a reakcie na marketingové aktivity. Adobe Analytics nám umožňuje identifikovať a pochopiť problémy pri vašom pohybe na našich internetových stránkach a dáta zhromažďujeme za účelom zlepšiť stránky pre vás ako zákazníka. Možnosť pozerať sa na tieto informácie nám pomáha identifikovať sekcie, funkcie a produkty na webové stránke, ktoré fungujú dobre a sú užitočné pre vás ako spotrebiteľa, rovnako ako tie, ktoré nefungujú tak dobre. To nám umožňuje zlepšovať vašu užívateľskú skúsenosť. Tieto Adobe cookies nám poskytujú informácie, ktoré nám pomáhajú zlepšovať kvalitu Vám ponúkaných služieb. Údaje zhromaždené spoločnosťou Adobe Analytics môžu vidieť len príslušné tímy v spoločnostiach Johnson & Johnson a Adobe. Žiadna časť použitých hodnôt cookies nemôže viesť k osobným údajom návštevníkov.

Uplynutie platnosti: s_fid - 2 roky, s_dl - 2 roky, s_cpm - 90 dní, s_vnum - 1 rok, s_lv - 1 rok, s_vi - 5 rokov,

Spôsob zablokovania:Môžete si zvoliť odmietnuť cookies tu: http://metrics.cpgconsumer.com/optout.html Spoločnosť Johnson&Johnson nie je zodpovedná za obsah

2. Analytické súbory cookies a technológie

Zdroj: Google Analytics

Účel: Tieto súbory cookies slúžia na zber informácií o spôsobe používania našej stránky návštevníkmi. Tieto informácie slúžia na kompilovanie výkazov a pomoc pri zlepšovaní stránky. Súbory cookies zbierajú informácie v anonymnej forme, vrátane počtu návštevníkov stránky, stránok, odkiaľ návštevníci na stránku prišli, a stránok, ktoré navštívili.

Uplynutie platnosti: Niektoré súbory cookies nastavené na tento účel sa automaticky odstránia z vášho zariadenia po zatvorení prehľadávača. Iné môžu v počítači ostať až 24 mesiacov od poslednej návštevy stránky.

Spôsob zablokovania: Sledovanie prostredníctvom programu Google Analytics môžete zrušiť kliknutím na odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

3. Reklamné súbory cookies a technológie

Zdroj: AppNexus
Účel: Tieto súbory cookies slúžia na zbieranie informácií o tom, ako návštevníci používajú našu stránku, aby im bolo na našej stránke alebo iných stránkach možné zobrazovať reklamu, ktorá je viac prispôsobená ich záujmom.

Uplynutie platnostiNiektoré súbory cookies vytvorené na tento účel môžu v počítači ostať až 12 mesiacov od poslednej návštevy stránky.

Spôsob zablokovania:Sledovanie prostredníctvom programu AppNexus môžete zrušiť kliknutím na odkaz: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices 

 

4. Súbory cookies a technológie na zdieľanie obsahu

Zdroj: AddThis

Účel: Tieto súbory cookies a technológie umožňujú zdieľanie stránok a obsahu, ktorý vás na našej stránke zaujíma, prostredníctvom sociálnych sietí a iných webových stránok tretích strán. Spoločnosti, ktoré tieto súbory cookies a technológie poskytujú, môžu vaše informácie zdieľať s tretími osobami alebo ich používať na cielenú reklamu pre vás na iných webových stránkach. Niektoré súbory cookies vytvorené na tento účel môžu v počítači ostať až 24 mesiacov od poslednej návštevy stránky.

Uplynutie platnostiNiektoré súbory cookies vytvorené na tento účel môžu v počítači ostať až 24 mesiacov od poslednej návštevy stránky.

Spôsob zablokovania:Sledovanie prostredníctvom programu AddThis môžete zrušiť kliknutím na odkaz: http://www.addthis.com/advertising-choices

 

5. Súbory cookies a technológie funkcií webovej stránky

Zdroj: YouTube

Účel: Tieto súbory cookies slúžia na zabezpečenie funkcií našej stránky, ktoré dodávajú tretie strany. Bez týchto súborov cookies by boli niektoré funkcie stránky našim návštevníkom nedostupné. Údaje zozbierané našimi poskytovateľmi služby na tento účel sa môžu anonymne zdieľať s tretími osobami a používať na účely cielenej reklamy.

Uplynutie platnostiYouTube na tento účel využíva súbory Adobe Flash (alebo „Flash cookies“). Sú vo vašom zariadení uložené natrvalo, ale možno ich odstrániť podľa pokynov na zablokovanie. Iné súbory cookies vytvorené stránkou YouTube na tento účel môžu v počítači ostať až 8 mesiacov od poslednej návštevy našej stránky.

Spôsob zablokovania:Súbory Flash cookies môžete povoliť alebo zakázať pomocou správcu internetových nastavení Adobe na adrese: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. Sledovanie prostredníctvom portálu YouTube môžete zrušiť kliknutím na odkaz: http://googleads.g.doubleclick.net/ads/preferences/naiv0optout.

 

6. Bezpečnostné súbory cookies

Zdroj: McAfee

Účel: Tieto súbory cookies slúžia na zvýšenie bezpečnosti našej stránky a na jej ochranu pred škodlivými aktivitami návštevníkov. Údaje zozbierané našimi poskytovateľmi služby na tento účel sa môžu anonymne zdieľať s tretími osobami a používať na účely cielenej reklamy.

Uplynutie platnostiMcAfee na tento účel využíva súbory Adobe Flash (alebo „Flash cookies“). Sú vo vašom zariadení uložené natrvalo, ale možno ich odstrániť podľa pokynov na zablokovanie.

Spôsob zablokovania:Súbory Flash cookies môžete povoliť alebo zakázať pomocou správcu internetových nastavení Adobe na adrese: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/sett.... Prípadne, ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch zbierania údajov spoločnosťou McAfee, môžete navštíviť stránku: http://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx

 

Pozn. Ak odmietnete použitie cookies prvých alebo tretích strán, táto stránka sa nemusí správať tak, ako bola vyvinutá, v dôsledku nedostupnosti cookies.