Skip to main content

Search

Search

LISTERINE_CZ+kartacky_Philips_Socinare-DM CZ

soutez_dmcz_listerinenr_1050x400px.jpg

LISTERINE_CZ+DM - Soutěž o zubní kartáčky Philips Sonicare

Zadejete telefonní číslo ve správném tvaru, minimálně 9 číslic.
Tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu společností Johnson & Johnson, s.r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/1, Jinonice, 158 00, Praha 5, IČO: 411 93 075, za účelem účasti v soutěži „LISTERINE® NIGHTLY RESET – Soutěž o elektrické zubní kartáčky Philips Sonicare ProtectiveClean Gum Health" v souladu s těmito Pravidly soutěže a za podmínek v nich uvedených. Souhlas uděluji dobrovolně na dobu 1 roku, resp. do jeho odvolání. Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv, včetně práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů, práva kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.
Souhlasím s Pravidly soutěže.